Galleri 3

komposition I före resan,en kärlekssång till människan Sex dragna penslar i regnet Efter regn Utan titel XXIV utan titel XV
minne av landskap Gilgamesh söker evigheten En solig dag XII en solig dag XVI En solig dag VII En solig dag IV
En solig dag XVII Drömmen I drömmen II Drömmen III Drömmen V Jacobs stege II
Det folk som vandrar i mörkret skall se ett ljus

  Copyright © 2005 Hanna Al-Haek